Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy i Miasta w Chęcinach
Menu góra
Strona startowa Informacje Samorząd Gminny Burmistrz Gminy
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Burmistrz Gminy, menu 1031 - BIP - Urząd Gminy i Miasta w Chęcinach”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Burmistrz Gminy

Burmistrz Gminy

mgr inż. Robert Jaworski

Stanowisko: Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny

Przyjmowanie interesantów: Wtorek 9.00 - 15.00
Telefon: (041) 315 10 06 wew. 43 lub (041) 315 10 85
Adres E-Mail: burmistrzjaworski@checiny.pl

Burmistrz Gminy i Miasta - stanowisko z wyboru. Wykonuje zadania wynikające z ustawy o samorządzie gminnym oraz innych ustaw szczególnych.

Do zakresu działań i kompetencji Burmistrza należy w szczególności:

 1. kierowanie bieżącymi sprawami Gminy i kierowanie Urzędem,
 2. reprezentowanie Gminy na zewnątrz,
 3. przedkładanie Radzie projektów uchwał,
 4. określanie sposobu wykonania uchwał,
 5. nadzorowanie zadań Gminy dotyczących:
  • porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej,
  • gminnych dróg, ulic, placów, mostów oraz organizacji ruchu drogowego,
  • zagospodarowania przestrzennego gminy i gospodarki nieruchomościami,
  • programów rozwoju Gminy i jej promocji,
  • inwestycji gminnych,
  • gospodarki komunalnej (w tym: zaopatrzenia w wodę, energię elektryczną, gaz, usuwania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych wysypisk, ochrony środowiska),
 6. nadzorowanie wykonywania budżetu,
 7. zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
 8. realizowanie polityki płacowej,
 9. wydawanie decyzji z zakresu administracji publicznej,
 10. podejmowanie czynności w sprawach nie cierpiących zwłoki związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego,
 11. udzielanie pełnomocnictw procesowych,
 12. podejmowanie decyzji majątkowych dotyczących zwykłego zarządu mieniem Gminy,
 13. podejmowanie innych decyzji należących do kompetencji Urzędu, podpisywanie pism i dokumentów wychodzących na zewnątrz Urzędu,
 14. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników gminych jednostek organizacyjnych,
 15. sprawowanie ogólnego nadzoru nad funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych Gminy, określanie kierunków ich działania i udzielania stosownych wskazówek i wytycznych odnoszących się do realizacji przypisanych zadań,
 16. podejmowanie decyzji w sprawach przeciwdziałań w związku ze zwalczaniem zagrożeń, klęsk żywiołowych i rozwiązywaniem w sytuacjach kryzysowych,
 17. wydawanie aktów prawnych wewnętrznego urzędowania w formie zarządzeń oraz dyspozycji,
 18. sprawowanie funkcji Szefa Obrony Cywilnej Gminy,
 19. udzielanie upoważnień w sprawach należących do jego wyłącznej kompetencji,
 20. sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad działalnością:
  • Zastępcy Burmistrza,
  • Sekretarza Gminy,
  • Skarbnika Gminy,
  • Referatu Inwestycji, Budownictwa i Drogownictwa,
  • Referatu Organizacyjnego,
  • Urzędu Stanu Cywilnego,
  • Stanowiska ds. obrony cywilnej i informacji niejawnych,
  • Stanowiska ds. ewidencji ludności i spraw obronnych,
  • Wieloosobowego stanowiska ds. współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Metryka

sporządzono
2007-11-13 przez
udostępniono
2007-11-13 01:00 przez Jacek Nowak
zmodyfikowano
2009-11-03 09:09 przez Jacek Nowak
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
965
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.