Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy i Miasta w Chęcinach
Menu góra
Strona startowa Informacje Jednostki organizacyjne Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, bieżące, menu 1055 - BIP - Urząd Gminy i Miasta w Chęcinach”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Plac 2 Czerwca 4
26 - 060 Chęciny
Tel. (041)31 51 006 wew. 41

KIEROWNIK
Ewa Znojek


Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chęcinach działa na podstawie:

 1. Uchwały Nr 227/XXI/04 z dnia 10 grudnia 2004 roku w sprawie zatwierdzenia Statutu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chęcinach.
 2. Uchwały Nr XI/69/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Chęcinach z dnia 27 kwietnia 1990r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą "Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chęcinach".
 3. Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z 2004r.).
 4. Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734 z 2001r. z późn. zmianami).
 5. Ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z 2003r. z późn. zmianami).
 6. Uchwały z dnia 22 kwietnia 2005 roku o postępowaniu wobec dłuzników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86, poz. 732).

Zadania Ośrodka:

 1. Do zadań Ośrodka w zakresie pomocy społecznej należy w szczególności:
  • tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej, w tym rozbudowę niezbędnej infrastruktury socjalnej,
  • analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,
  • przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń,
  • pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin,
  • praca socjalna, rozumiana jako działalność zawodowa, skierowana na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie ora na tworzeniu warunków sprzyjających temu celowi.
 2. Realizacja zadań własnych gminy w zakresie pomocy społecznej obejmuje:
  • kierowanie do domów pomocy społecznej i ośrodków opiekuńczych osób wymagających opieki,
  • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i specjalnych celowych,
  • przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych,
  • przyznawanie pomocy rzeczowej,
  • przyznawanie pomocy w naturze na ekonomiczne usamodzielnienie,
  • przyznawanie i wypłacanie zasiłków oraz pożyczek na ekonomiczne usamodzielnienie,
  • udzielanie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,
  • świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania,
  • pokrywanie wydatków na świadczenia zdrowotne,
  • udzielanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,
  • praca socjalna,
  • sprawienie pogrzebu
  • inne zadania z zakresu pomocy społecznej wynikające z rozeznanych potrzeb.
 3. Realizacja zadań zleconych gminie i innych zdań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin obejmuje:
  • przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, stałych wyrównawczych,
  • przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, okresowych specjalnych, gwarantowanych zasiłków okresowych i macierzyńskich zasiłków okresowych,
  • opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające zasiłek stały i gwarantowany zasiłek okresowy,
  • opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne od osób korzystających z pomocy w formie zasiłków stałych, stałych wyrównawczych, rent socjalnych, gwarantowanych zasiłków okresowych,
  • przyznawanie i wypłacanie zasiłku na pokrycie wydatków powstałych w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej,
  • przyznawanie zasiłku celowego w formie biletu kredytowanego,
  • inne zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin.

Zadania określone statutem oraz przepisami prawnymi Ośrodek wykonuje przy współpracy z:

 • samorządem gminnym i jego organami wykonawczymi,
 • pracownikami służby zdrowia z terenu gminy i miasta,
 • dyrektorami i nauczycielami szkół działającymi na podległym terenie,
 • radami sołeckimi,
 • Kościołem Katolickim i innymi Kościołami,
 • związkami wyznaniowymi,
 • fundacjami i stowarzyszeniami,
 • instytucjami i organizacjami pozarządowymi,
 • Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 • sądem i policją.

Metryka

sporządzono
2007-12-04 przez
udostępniono
2007-12-04 01:00 przez Jacek Nowak
zmodyfikowano
2011-08-23 12:32 przez Jacek Nowak
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
560
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.