Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy i Miasta w Chęcinach
Menu góra
Strona startowa Informacje Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku, bieżące, menu 1106 - BIP - Urząd Gminy i Miasta w Chęcinach”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku

Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Masz prawo wiedzieć i korzystać z tego, że wiesz! - obejrzyj prezentację przygotowaną przez Ministerstwo Środowiska

infografika-web

Materiały do pobrania:

Ulotka PDF

Plakat PDF

Rollup PDF

Infografika JPG

Organy administracji są obowiązane do udostępniania każdemu informacji o środowisku i jego ochronie. Chodzi tu o organy administracji rządowej i samorządowej wszystkich szczebli, a także inne podmioty, gdy są one powołane z mocy prawa lub na podstawie porozumień do wykonywania zadań publicznych dotyczących środowiska i jego ochrony.

Każdy ma prawo do informacji o środowisku i jego ochronie w granicach określonych ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227, z późn. zm.; nazywanej dalej ustawą). Prawo do informacji o środowisku i jego ochronie jest prawem konstytucyjnym dowolnej osoby fizycznej lub prawnej, niezależnie od narodowości, miejsca zamieszkania lub siedziby.

Udostępnieniu, na zasadach powyższej ustawy, podlegają informacje znajdujące się w posiadaniu organu administracji lub które są dla niego przeznaczone (informacje, którymi w imieniu organu dysponują osoby trzecie, w tym też informacje, których organ ten ma prawo żądać od tych osób trzecich), wymienione w art.9 ustawy, dotyczące m.in.:

  • stanu elementów środowiska oraz wzajemnego oddziaływania między tymi elementami,
  • emisji i zanieczyszczeń oddziałujących lub mogących oddziaływać na środowisko,
  • środków i działań (w tym analiz gospodarczych i założeń), które mają faktycznie lub potencjalnie wpływ na poszczególne elementy środowiska lub ich ochronę oraz raportów w tym zakresie,
  • stanu zdrowia, bezpieczeństwa i warunków życia ludzi w zakresie oddziaływania na nie stanu środowiska i emisji,
  • stanu obiektów kultury oraz budowlanych w zakresie oddziaływania na nie stanu środowiska i emisji.

Uwaga:
Inne informacje publiczne posiadane przez urzędy – nie stanowiące informacji o środowisku, również podlegają udostępnianiu – na zasadach określonych ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.).

Sposoby udostępniania i upowszechniania informacji o środowisku

  1. Na wniosek osoby zainteresowanej
    Ministerstwo Środowiska wyszukuje i udostępnia na wniosek (według poniższych zasad) wszelkie informacje o środowisku i jego ochronie znajdujące się w posiadaniu Ministra Środowiska.
  2. Na stronach internetowych organów administracji w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP):

Aby wyszukać informacje o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie znajdujących się w posiadaniu Ministra Środowiska, kliknij: WYSZUKIWANIE KART INFORMACYJNYCH W POSIADANIU MINISTRA ŚRODOWISKA

Aby wyszukać karty z Wykazów innych jednostek administracji (ponad 1300 jednostek administracji szczebla centralnego, wojewódzkiego, powiatowego i gminnego) znajdujące się na Ekoportalu, kliknij: WYSZUKIWANIE KART W WYKAZIE

Centrum udostępnia organom administracji narzędzie umożliwiające bezpłatne prowadzenie w Internecie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Na stronach internetowych jednostek administracji mogą znajdować się również inne informacje o środowisku – nie objęte obowiązkiem publikowania.

Na naszych stronach znajdziecie Państwo internetowy "Przewodnik po bazach danych i rejestrach resortu środowiska" opisujący zakres i sposób dostępu do informacji z tych baz. Zachęcamy do korzystania z Przewodnika.

Więcej na temat udostępniania informacji o środowisku znajdą Państwo w dziale szkolenia (2007r.) Ekoportalu. Dostępny jest tam podręcznik tworzony w oparciu ustawę Prawo ochrony środowiska obowiązującą w tym zakresie do 14 listopada 2008r. jednak zmiany dotyczące udostępniania informacji po wprowadzeniu nowej regulacji nie są zbyt duże, a zawarte tam wyjaśnienia mogą być użyteczne również w kontekście obowiązującej obecnie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Zachęcamy również do zapoznania się z treścią aktów prawnych będących podstawą systemu udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie w Unii Europejskiej i w Polsce. Znajdują się także odnośniki do ustaw regulujących tryb postępowania przed sądami cywilnymi i administracyjnymi oraz organami administracji publicznej.

REJESTR WYDANYCH DECYZJI ŚRODOWISKOWYCH

Metryka

sporządzono
2009-08-01 przez
udostępniono
2009-08-01 02:00 przez Łukasz Płusa
zmodyfikowano
2018-12-07 16:09 przez Łukasz Płusa
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
588
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.