Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy i Miasta w Chęcinach
Menu góra
Strona startowa Ochrona Danych Osobowych
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Ochrona Danych Osobowych, bieżące, menu 1205 - BIP - Urząd Gminy i Miasta w Chęcinach”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Ochrona Danych Osobowych

Ochrona Danych Osobowych

Bezpieczeństwo Państwa danych osobowych jest dla nas niezwykle ważne. Dlatego też Urząd Gminy i Miasta w Chęcinach pragnie wyjaśnić, w jakim celu i w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe.

Realizując obowiązek informacyjny, określony w art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Panadanych osobowych jest Gmina Chęciny z siedzibą w Chęcinach Pl. 2 Czerwca 4, kod pocztowy: 26-060, adres e-mail: gmina@checiny.pl, tel. 41 31 51 006.

2. W sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, pod adresem e-mail: iodo@checiny.pl, tel. 41 31 53 117.

3. Gmina Chęciny może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celurealizacji zadań wynikających z przepisów prawa, gdyż wiele ustaw i innych przepisów prawa powszechnie obowiązującegonakłada na Gminę Chęciny szereg obowiązków, które dotyczą mieszkańców.
W związku z wykonywaniem tych zadań i realizacją obowiązków, Gmina musi mieć dostęp do niektórych danych osobowych Mieszkańców lub osób zainteresowanych i móc je przetwarzać.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa lub określonych przypadkach na podstawie Państwa dobrowolnie wyrażonej zgody, w prowadzonej przez Gminę Chęciny dokumentacji w formie papierowej i elektronicznej, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, ale nie krócej niż okres wynikający z kategorii archiwalnej danej sprawy.

5. W związku z przetwarzaniem przez Gminę Chęciny Pani/Pana danych osobowych, z wyjątkami zastrzeżonymi w przepisach prawa, przysługuje Państwu prawo do:
– dostępu do swoich danych osobowych, chyba że udostępniane dane ujawniają informacje niejawne lub naruszają tajemnice prawnie chronione, do których zachowania Administrator jest zobowiązany;
– sprostowania danych osobowych;

– usunięcia swoich danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody; dane przetwarzane na podstawie przepisów prawa, mogą być przez Gminę Chęciny usunięte dopiero po zakończeniu okresu wynikającego z przepisów archiwalnych;
– ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

- przenoszenia danych osobowych;

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jeśli ich przetwarzanie nie wynika
z obowiązku realizowanego przez Gminę na podstawie przepisów prawa;
– cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem, jeśli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody;

6. Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia wskazanego na wstępie.

7. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom danych. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być jedynie podmioty do tego uprawnione,
w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a zatem:
– Wojewoda Świętokrzyski;
– Marszałek Województwa Świętokrzyskiego;
– Starosta Powiatowy w Kielcach;
– Policja, Prokuratura, Sądy;
– inne podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.


SZCZEGÓŁOWE KLAUZULE INFORMACYJNE DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z ART. 13 UST. 1 I UST. 2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 Z 27 KWIETNIA 2016 R. W SPRAWIE OCHRONY OSÓB FIZYCZNYCH W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH I W SPRAWIE SWOBODNEGO PRZEPŁYWU TAKICH DANYCH ORAZ UCHYLENIA DYREKTYWY 95/46/WE, (RODO).

Sekretariat - Referat Organizacyjny – Symbol OR-I


Referat Organizacyjny – Symbol OR-I


Referat Finansowy – Symbol FIN-II


Referat Inwestycji, Budownictwa i Drogownictwa – Symbol IBD-III


Referat Funduszy Pomocowych i Promocji – Symbol FPP-IV


Referat Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa – Symbol GNOŚR-V


Urząd Stanu Cywilnego – Symbol USC-VI


Samodzielne stanowiska – ewidencja ludności – Symbol SO-VI


Biuro Rady Miejskiej i działalność gospodarcza – Symbol BRM-VIIMonitoring wizyjny

Metryka

sporządzono
2018-05-25 przez Łukasz Płusa
udostępniono
2018-05-25 02:00 przez Jacek Nowak
zmodyfikowano
2018-11-19 12:08 przez Jacek Nowak
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
502
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.