Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy i Miasta w Chęcinach
Menu góra
Strona startowa Informacje Prawo lokalne Transmisja Obrad Sesji Rady Miejskiej w Chęcinach
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Transmisja Obrad Sesji Rady Miejskiej w Chęcinach, bieżące, menu 1212 - BIP - Urząd Gminy i Miasta w Chęcinach”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Transmisja Obrad Sesji Rady Miejskiej w Chęcinach

Transmisja Obrad Sesji Rady Miejskiej w Chęcinach

KLAUZULA INFORMACYJNA – RODO

Uczestnicy obrad sesji

Rady Miejskiej w Chęcinach

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że obrady Rady Miejskiej w Chęcinach są transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, zgodnie z art. 20 ust. 1 b ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym. Uczestnicząc w sesji Rady Miejskiej w Chęcinach wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie i upublicznianie swoich danych osobowych w myśl
art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016r. - tzw. RODO.

Realizując obowiązek informacyjny określony w art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Chęciny z siedzibą w Chęcinach
Pl. 2 Czerwca 4, kod pocztowy: 26-060, adres e-mail: gmina@checiny.pl, tel. 41 31 51 006.

2. W sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych można kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych, pod adresem e-mail: iodo@checiny.pl, tel. 41 31 53 117.

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji jawności działania organów gminy zgodnie z art. 11b oraz art. 20 ust. 1 b ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym,
w związku z art. 18 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, ale nie krócej niż okres wynikający z kategorii archiwalnej.

5. Uczestnictwo w sesjach Rady Miejskiej w Chęcinach jest dobrowolne, jednakże decydując się na udział w nich, podanie danych osobowych staje się obowiązkiem prawnym.

6. W związku z przetwarzaniem przez Gminę Chęciny Pani/Pana danych osobowych, z wyjątkami zastrzeżonymi w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych, chyba że udostępniane dane ujawniają informacje niejawne lub naruszają tajemnice prawnie chronione, do których zachowania Administrator jest zobowiązany;

 • sprostowania danych osobowych;

 • usunięcia swoich danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody; dane przetwarzane na podstawie przepisów prawa, mogą być przez Gminę Chęciny usunięte dopiero po zakończeniu okresu wynikającego z przepisów archiwalnych;

 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jeśli ich przetwarzanie nie wynika
  z obowiązku realizowanego przez Gminę na podstawie przepisów prawa;;

 • przenoszenia danych osobowych;

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jeśli ich przetwarzanie nie wynika
  z obowiązku realizowanego przez Gminę na podstawie przepisów prawa;

 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność
  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem, jeśli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody.

7. Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia wskazanego na wstępie.

8. Uczestnicząc w sesji Rady Miejskiej w Chęcinach wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie
i upublicznianie swoich danych osobowych w myśl art. 6 ust. 1 lit. c RODO wszystkim zainteresowanym odbiorcom. Ponadto odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy i Miasta w Chęcinach i jednostek organizacyjnych gminy, radni Rady Miejskiej w Chęcinach oraz podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.

9. Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.


Metryka

sporządzono
2018-11-21 przez Łukasz Płusa
udostępniono
2018-11-21 01:00 przez Łukasz Płusa
zmodyfikowano
2018-11-21 13:15 przez Łukasz Płusa
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
520
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.