Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy i Miasta w Chęcinach
Menu góra
Strona startowa Aktualności Interpelacje i zapytania
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Interpelacje i zapytania, bieżące, menu 1222 - BIP - Urząd Gminy i Miasta w Chęcinach”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania

Podstawa prawna

Zgodnie z Ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz.U.2019.506) w sprawach dotyczących gminy radni mogą kierować interpelacje i zapytania do wójta.

 

Przedmiot interpelacji i zapytań

Zgodnie z przedmiotowym aktem normatywnym interpelacja dotyczy spraw o istotnym znaczeniu dla gminy. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz wynikające z niej pytania.

Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów gminy, a także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym.

 

Sposób i tryb składania interpelacji i zapytań oraz termin ich rozpatrzenia

Interpelacje i zapytania składane są na piśmie do przewodniczącego rady, który przekazuje je niezwłocznie wójtowi. Wójt, lub osoba przez niego wyznaczona, jest zobowiązana udzielić odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji lub zapytania.

 

Publikacja treści interpelacji i zapytań

Treść interpelacji i zapytań oraz udzielonych odpowiedzi podawana jest do publicznej wiadomości poprzez niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy, oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 

Lp.

Imię i nazwisko wnoszącego

Rodzaj pisma

Data złożenia

Przedmiot

Treść

Odpowiedź

1.

Dariusz Dudek

Interpelacja

22.05.2019 r.

Stan techniczny budynku mieszkalnego, zarządzanego przez ZGK w Chęcinach

Dokument do pobrania

Dokument do pobrania

2.

Dariusz Dudek

Zapytanie

24.05.2019 r.

Stan techniczny drogi na odcinku Podpolichno-Zacisze.

Dokument do pobrania

Dokument do pobrania

3.

Dariusz Dudek

Zapytanie

24.05.2019 r.

Przyłączenie miejscowości Miedzianka do sieci wodociągowej z ujęcia wody pitnej w miejscowości Gościniec.

Dokument do pobrania

Dokument do pobrania

4.

Danuta Pniewska

Zapytanie

28.10.2019

1.Podjazd dla niepełnosprawnych na Osiedlu Czerwona Góra,

2. Wymiana dachu oraz wycinka drzew i krzewów,

3. oświetlenie schodów zejściowych przy bloku nr 8 Czerwona Góra,

4. Próg zwalniający

Dokument do pobrania

Dokument do pobrania

Dokument do pobrania

5.

Elżbieta Ciepluch

Zapytanie

09.12.2019

Podcinka gałęzi drzew między blokami nr 5 i 6 na Osiedlu Sosnówka

Dokument do pobrania Dokument do pobrania

6.

Dariusz Dudek

Zapytanie

01.07.2020

Zakup nieruchomości z przeznaczeniem na budowę altany turystycznej i placu zabaw w miejscowości Podpolichno

Dokument do pobrania Dokument do pobrania

7.

Kamil Prędota

Zapytanie

29.09.2020

Obwodnica miejscowości Radkowice

Dokument do pobrania Dokument do pobrania

8.

Dariusz Dudek

Zapytanie

17.08.2021

W sprawie wyodrębnienia części działki położonej na terenie sołectwa Miedzianka

Dokument do pobrania  

9.

Dariusz Dudek

Zapytanie

17.08.2021

w sprawie budowy altany turystycznej oraz placu zabaw w miejscowości Podpolichno

Dokument do pobrania  

Metryka

sporządzono
2019-05-31 przez Łukasz Płusa
udostępniono
2019-05-31 00:00 przez Płusa Łukasz
zmodyfikowano
2021-08-31 14:50 przez Płusa Łukasz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
717
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.