Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy i Miasta w Chęcinach
Menu góra
Strona startowa Informacje Podatki i opłaty Rok 2020
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Rok 2020, bieżące, menu 1234 - BIP - Urząd Gminy i Miasta w Chęcinach”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Rok 2020

Rok 2020

Uchwały obowiązujące w 2020 roku

-Uchwała Nr 126/XVI/2019 z dnia 29 października 2019 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok (Dz.Urzęd. Woj. Święt. 2019.4156)

-Uchwała Nr 142/XVII/19 z dnia 19 listopada 2019 roku w sparwie zmiany Uchwały Nr 126/XVI/19 z dnia 29 października 2019 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urzęd. Woj. Święt. 2019.4520)

-Uchwała Nr 125/XVI/19 z dnia 29 października 2019 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 (Dz.Urzęd. Woj. Święt. 2019.4155)

-I n f o r m a c j a dotycząca ustalenia stawki podatku rolnego na 2020 rok.

Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny informuje, że do ustalenia podatku rolnego na 2020 rok przyjęto średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2020 ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 roku (M.P.2019.1017), która wynosi 58,46 zł za 1 dt.

W związku z powyższym stawka podatku rolnego za 1 ha przeliczeniowy z gospodarstwa rolnego wynosi na 2020 rok:

58,46 zł x 2,5 q = 146,15 zł za 1 ha przeliczeniowy ( grunty gospodarstw rolnych)- wzrosto14,925zł

58,46 zł x 5q = 292,30 zł od 1 ha fizycznego (grunty do 1ha ) - wzrost o 29,85 zł

W 2019 roku stawki podatku rolnego wynosiły:

52,49 zł x 2,5q = 131,255 zł za 1 ha przeliczeniowy

52,49 zl x 5,0q = 252,45 zł za 1 ha fizyczny

- I n f o r m a c j a dotycząca ustalenia stawki podatku leśnego na 2020 rok.

Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny informuje, że stosownie do Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 roku ( M.P.2019.1018):

-średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 roku wynosi: 194,24 zł za 1 m ³.

W związku z powyższym na 2020 rok stawka podatku leśnego za 1 ha fizyczny lasu wynosi:

194,24 zł x 0,220 m³ drewna = 42,7328 zł za 1 ha fizyczny lasu ( wzrost o 0,4972 zł ).

W 2019 roku podatek leśny wynosił:

191,98 zł x 0,220 m ³ = 42,2356 zł za 1 ha fizyczny lasu.

Ponadto informuje się, że od dnia 01 lipca 2019 roku obowiązują nowe druki informacji i deklaracji podatkowych, których wzory zostały opublikowane w rozporządzeniach Ministra Finansów:

- z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny ( Dz.U.2019.1105),

- z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości ( Dz.U.2019.1104),

-z dnia 3 czerwca 2019 roku w sprawie wzorów informacji i deklaracji na podatek leśny ( Dz.U poz. 1126).

Podatnicy podatku od środków transportowych na 2020 rok składają deklaracje na podatek od środków transportowych DT-1 ( DT-1/A) na druku, którego wzór został określony w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2019 roku (Dz.U.2018.2436).

W załączeniu zamieszcza się obowiązujące druki.

ZAŁĄCZNIKI:

Metryka

sporządzono
2019-12-30 przez Łukasz Płusa
udostępniono
2019-12-30 01:00 przez Łukasz Płusa
zmodyfikowano
2019-12-31 10:22 przez Łukasz Płusa
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
520
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.