Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy i Miasta w Chęcinach
Menu góra
Strona startowa Informacje Podatki i opłaty Rok 2022
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Rok 2022, bieżące, menu 1271 - BIP - Urząd Gminy i Miasta w Chęcinach”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Rok 2022

Rok 2022

Uchwały obowiązujące w 2022 roku

–-----------------------------------------------

-Uchwała Nr 420/LIII/21 z dnia 26 listopada 2021 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok (Dz.Urzęd. Woj. Święt. 2021.3968)

-Uchwała Nr 419/LIII/21 z dnia 26 listopada 2021 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2022 (Dz.Urzęd. Woj. Święt. 2021.3967)

 

I n f o r m a c j a  dotycząca ustalenia stawki podatku rolnego na 2022 rok.

Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny informuje, że do ustalenia podatku rolnego na 2022 rok przyjęto średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2021 ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20  października 2021 roku (M.P.2021.951), która wynosi 61,48 zł za 1 dt.

W związku z powyższym stawka podatku rolnego za 1 ha przeliczeniowy z gospodarstwa rolnego wynosi na 2022 rok:

61,48 zł x 2,5 q = 153,70 zł za 1 ha przeliczeniowy ( grunty gospodarstw rolnych)

61,48 zł x 5q     = 307,40 zł od 1 ha fizycznego (grunty do 1ha )  

 

 I n f o r m a c j a  dotycząca ustalenia stawki podatku leśnego na 2022 rok.

Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny informuje, że stosownie do Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 roku ( M.P.2021.950):

-średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 roku wynosi: 212,26 zł za 1 m ³.

W związku z powyższym na 2022 rok stawka podatku leśnego za 1 ha fizyczny lasu wynosi:

212,26 zł x 0,220 m³ drewna = 46,697 zł za 1 ha fizyczny lasu.

 

Ponadto informuje się, że od dnia 01 lipca 2019 roku obowiązują nadal  druki  informacji i deklaracji podatkowych, których wzory  zostały opublikowane w rozporządzeniach Ministra Finansów:

- z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny ( Dz.U.2019.1105),

- z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości ( Dz.U.2019.1104),

-z dnia 3 czerwca 2019 roku w sprawie wzorów informacji i deklaracji na podatek leśny ( Dz.U poz. 1126).

Podatnicy podatku od środków transportowych na 2022 rok składają deklaracje na podatek od  środków transportowych  DT-1 wraz załącznikiem  DT-1/A   na drukach, których wzory zostały określone w rozporządzeniu  Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2019 roku (Dz.U.2018.2436).

 

 Obowiązujące druki:

Podatek od nieruchomości:

Wzory  zostały określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości   ( Dz.U.2019.1104)

 

Osoby fizyczne składają:

IN-1      -Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych

ZIN-1    - załącznik nr 1 do informacji w sprawie podatku od nieruchomości

ZIN-2     -załącznik nr 2 do informacji w sprawie podatku od nieruchomości

ZIN-3      - załącznik nr 3 do informacji w sprawie podatku od nieruchomości

 

Osoby prawne składają:

DN-1  Deklarację w sprawie podatku od nieruchomości

ZDN-1  załącznik nr 1 do deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości

ZDN-2  załącznik nr 2 do deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości

 

Podatek leśny:

Wzory  zostały określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019 roku w sprawie wzorów informacji o  lasach  i deklaracji na podatek leśny  ( Dz.U.2019.1126)

Osoby fizyczne składają:

IL-1  Informację w sprawie podatku leśnego 

ZIL-1 załącznik nr 1 do informacji w sprawie podatku leśnego

ZIL-2 załącznik nr 2 do informacji w sprawie podatku leśnego

ZIL-3 załącznik nr 3 do informacji w sprawie podatku leśnego

Osoby prawne składają:

DL-1  Deklarację w sprawie podatku leśnego

ZDL-1 załącznik nr 1 do deklaracji w sprawie podatku leśnego

ZDL-2 załącznik nr 2 do deklaracji w sprawie podatku leśnego

 

 Podatek Rolny:

Wzory zostały określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz.U.2019.1105)

Osoby fizyczne składają:

IR-1  Informację w sprawie podatku rolnego 

ZIR-1 załącznik nr 1 do informacji w sprawie podatku rolnego

ZIR-2 załącznik nr 2 do informacji w sprawie podatku rolnego

ZIR-3 załącznik nr 3 do informacji w sprawie podatku rolnego

Osoby prawne składają:

DR-1  Deklarację w sprawie podatku rolnego

ZDR-1 załącznik nr 1 do deklaracji w sprawie podatku rolnego

ZDR-2 załącznik nr 2 do deklaracji w sprawie podatku rolnego

 

Metryka

sporządzono
2021-12-28 przez Ewa Kędzior
udostępniono
2021-12-28 00:00 przez Nowak Jacek
zmodyfikowano
2022-01-25 14:29 przez Nowak Jacek
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
824
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.