Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy i Miasta w Chęcinach
Menu góra
Strona startowa Nieodpłatna pomoc prawna
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Nieodpłatna pomoc prawna, bieżące, menu 1292 - BIP - Urząd Gminy i Miasta w Chęcinach”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna dla mieszkańców Gminy Chęciny

Burmistrz Gminy i Miasta w Chęcinach informuje, że w związku z zawarciem Porozumienia z Powiatem Kieleckim w sprawie realizacji przez Powiat zadania z zakresu prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej,  w Żłobku Samorządowym w Chęcinach, Os. Północ 8, 26-060 Chęciny działa Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, czynny w dniach: od poniedziałku do piątku w następujących godz.:

Działalność punktu związana jest z realizacją przez Powiat Kielecki zadania publicznego w zakresie realizacji ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U.2021.945 t.j.).

Poniżej udostępnia się harmonogram pracy punktu:

Radca prawny Emilia Ciosk przyjmuje w dniach:

Poniedziałek w godzinach od 730 do 1130,

Wtorek w godzinach od 730 do 1130,

Środa w godzinach od 1200 do 1600.

Adwokat, Mediator Marta Syska-Borowiec przyjmuje w dniu:

Czwartek w godzinach od 730 do 1130,

Adwokat Miłosz Grzesiak przyjmuje w dniu:

Piątek w godzinach od 730 do 1130 .

 

 

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się tylko i wyłącznie według  kolejności zgłoszeń, po uprzednim umówieniu terminu:

- pod numerem telefonu: 41 200 17 85 od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 15:00,
- poprzez rezerwację wizyty on-line: https://np.ms.gov.pl/świętokrzyskie/kielecki,

- poprzez zgłoszenie na adres e-mail: nieodplatnapomocprawna@powiat.kielce.pl.

 

Rejestracja wizyt prowadzona jest przez pracowników Starostwa Powiatowego w Kielcach. Nadmienia się, że Urząd Gminy i Miasta w Chęcinach nie prowadzi rejestracji wizyt oraz nie ponosi odpowiedzialności za sposób i zakres udzielanej pomocy. Podkreśla się, że osoby, które nie dokonały uprzedniego zgłoszenia w wyżej wskazany sposób, nie będą przyjmowane.

Przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:

1.       osoba uprawniona składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej*

2.       osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

* W przypadku, gdy nieodpłatna pomoc jest udzielana w czasie epidemii za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, osoba uprawniona nie ma obowiązku składania tego oświadczenia.

 

Zakres udzielnej pomocy:

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1.    poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną", o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub

2.    wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

3.    sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub

4.    nieodpłatną mediację, lub

5.    sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Dziedziny prawa, których dotyczy nieodpłatna pomoc prawna:

·         prawo rodzinne, prawo pracy, sprawa z zakresu rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, prawo cywilne, prawo ubezpieczeń społecznych, prawo administracyjne,  prawo podatkowe, prawo karne, inne.

Kategorie spraw z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej:

1.    Lokal mieszkalny

2.    Przestępstwa i wykroczenia

3.    Rodzina

4.    Dziedziczenie

5.    Opieka i kształcenie

6.    Własność rzeczy ruchomych i nieruchomych

7.    Świadczenia i zasiłki

8.    Zadłużenia

9.    Roszczenia i zobowiązania finansowe

10. Zatrudnienie

11. Zdrowie

12. Urzędy i sądy.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

 

Nieodpłatna mediacja


1. Nieodpłatna mediacja obejmuje:

1.    poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;

2.    przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;

3.    przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;

4.    przeprowadzenie mediacji;

5.    udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

2. Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

1.    sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;

2.    zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Nieodpłatna mediacja może być prowadzona pomiędzy stronami dążącymi do polubownego rozwiązania sporu. Stroną inicjującą przeprowadzenie nieodpłatnej mediacji może być wyłącznie osoba uprawniona.

Nieodpłatną mediację prowadzi mediator.

 

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna dla mieszkańców Gminy Chęciny
 
Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna dla mieszkańców Gminy Chęciny
 
Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna dla mieszkańców Gminy Chęciny
 
Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna dla mieszkańców Gminy Chęciny
 
 
Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna dla mieszkańców Gminy Chęciny
 
Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna dla mieszkańców Gminy Chęciny
 
Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna dla mieszkańców Gminy Chęciny
 
Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna dla mieszkańców Gminy Chęciny
 
 
Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna dla mieszkańców Gminy Chęciny
 
Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna dla mieszkańców Gminy Chęciny
 
 

 

 

 

Metryka

sporządzono
2022-12-30 przez
udostępniono
2022-12-30 14:10 przez Płusa Łukasz
zmodyfikowano
2024-01-02 14:09 przez Płusa Łukasz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
335
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.