Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy i Miasta w Chęcinach
Menu góra
Strona startowa Aktualności Komunikaty i ogłoszenia Rok 2023
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Rok 2023, bieżące, menu 1293 - BIP - Urząd Gminy i Miasta w Chęcinach”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Rok 2023

Data wytworzenia 2023-05-23, ostatniej modyfikacji 2023-05-24 12:49
Automatyczne przeniesienie do archiwum 2023-06-06 23:59

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Zawiadomienie
Data wytworzenia 2023-05-23, ostatniej modyfikacji 2023-05-23 14:16
Automatyczne przeniesienie do archiwum 2023-06-06 23:59

Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej, na części działek o numerach ewidencyjnych: 1387/3, 1387/9 i 1387/12, obręb 01 Chęciny

Znak: GP-XIII.6733.4.2023.ACH Chęciny, dnia 23.05.2023 r. OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 775), Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny zawiadamia, że na wniosek Pana Karola Woś, zostało wszczęte postępowanie w sprawie
Data wytworzenia 2023-05-23, ostatniej modyfikacji 2023-05-23 13:35
Automatyczne przeniesienie do archiwum 2023-06-06 23:59

Budowa sieci gazowej, na części działek o numerach ewidencyjnych: 162/1, 171/1, 190/18 i 190/20, obręb 01 Chęciny

Znak: GP-XIII.6733.8.2023.ACH Chęciny, dnia 23.05.2023 r. OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 775), Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny zawiadamia, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp.
Data wytworzenia 2023-05-23, ostatniej modyfikacji 2023-05-23 13:34
Automatyczne przeniesienie do archiwum 2023-06-06 23:59

Budowa sieci wodociągowej, na części działek o numerach ewidencyjnych: 511/3, 511/13 i 496/2, obręb 0014 Starochęciny

Znak: GP-XIII.6733.7.2023.ACH Chęciny, dnia 23.05.2023 r. OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 775), Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny zawiadamia, że na wniosek Pana Macieja Bobrowskiego, zostało wszczęte postępowanie
Data wytworzenia 2023-05-23, ostatniej modyfikacji 2023-05-23 13:33
Automatyczne przeniesienie do archiwum 2023-06-06 23:59

Budowa sieci wodociągowej, na części działek obręb 01 Chęciny, gmina Chęciny

Znak: GP-XIII.6733.6.2023.ACH Chęciny, dnia 23.05.2023 r. OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 775), Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny zawiadamia, że na wniosek Gminy Chęciny, Pl. 2 Czerwca 4, 26-060 Chęciny, działającej
Data wytworzenia 2023-05-19, ostatniej modyfikacji 2023-05-19 12:34
Automatyczne przeniesienie do archiwum 2023-06-02 23:59

Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych „Lipowica III” wraz z niezbędną infrastrukturą i magazynem energii o łącznej mocy nieprzekraczającej 9MW - sprostowanie

Znak: GP-XIII.6733.7.2023.KM Chęciny, dnia 19.05.2023 r. OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 113 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 775), Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny zawiadamia, że postanowieniem z dnia 19.05.2023 r., znak: GP-XIII.6733.7.2023.KM, sprostował z urzędu oczywistą omyłkę w decyzji Nr 50/2023 w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania trenu dla zamierzenia inwestycyjnego
Data wytworzenia 2023-05-19, ostatniej modyfikacji 2023-05-19 09:58
Automatyczne przeniesienie do archiwum 2023-06-02 23:59

Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych „Lipowica IV” wraz z niezbędną infrastrukturą i magazynem energii o łącznej mocy nieprzekraczającej 3 MW,

BURMISTRZ GMINY i MIASTA CH Ę CINY PL. 2 Czerwca 4 26-060 Ch ę ciny Chęciny, dnia 15.05.2023r. Znak: GNOŚR.V.6220.16.2022.EJ O B W I E S Z C Z E N I E Działając na podstawie art. 10, art. 36 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 775), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
Data wytworzenia 2023-05-19, ostatniej modyfikacji 2023-05-19 09:56
Automatyczne przeniesienie do archiwum 2023-06-02 23:59

Farma fotowoltaiczna Bolmin na działce nr 2115/1 położonej w obrębie Bolmin, gmina Chęciny

BURMISTRZ GMINY i MIASTA CH Ę CINY PL. 2 Czerwca 4 26-060 Ch ę ciny Chęciny, dnia 12.05.2023r. Znak: GNOŚR.V.6220.1.2023.EJ OBWIESZCZENIE Działając na podstawie art. 10, art. 36 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 775), w związku z art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
Data wytworzenia 2023-05-11, ostatniej modyfikacji 2023-05-11 14:51

Dot. przyznania dotacji celowej dla Uczniowskiego Klubu Sportowego IKAR w Polichnie

Na podstawie § 17 Uchwały Nr 45/VII/11 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 10 marca 2011r. w sprawie ustalenia warunków i trybu finansowania zadań sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy i Miasta Chęciny oraz w nawiązaniu do Uchwały Nr 587/LXXII/22 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chęciny na 2023 rok przyznaje się dotacje celową dla Uczniowskiego Klubu Sportowego IKAR w Polichnie – kwota 6 000,00
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.