Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy i Miasta w Chęcinach
Menu góra
Strona startowa Procedury Ochrona środowiska
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy i Miasta Chęciny - Ochrona środowiska, menu 1077, karta informacyjna 231 - BIP - Urząd Gminy i Miasta w Chęcinach”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Ochrona środowiska

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy i Miasta Chęciny

Podstawa prawna

Wydział

Od 1 stycznia 2012r. działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wymaga uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny. Obowiązek ten wynika z art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 ze zmianami).

Wpis do rejestru działalności regulowanej oraz zmiana wpisu, dokonywany jest na pisemny wniosek zainteresowanego podmiotu.

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej powinien zawierać:

1. nazwę firmy, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,

2. numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile przedsiębiorca taki numer posiada,

3. numer identyfikacji REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada,

4. określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych z podaniem kodu odpadu.

Do wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej dołącza się:

1. dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50 zł. Opłata ta nie dotyczy przedsiębiorców, którzy z dniem wejścia w życie nowelizacji ustawy posiadają zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych,

2. oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny dokonując wpisu do rejestru nadaje przedsiębiorcy numer rejestrowy.

Przedsiębiorca jest zobowiązany do zgłoszenia zmian danych wpisanych do rejestru poprzez złożenie wniosku o dokonanie zmiany we wpisie, w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych. (t. j. Dz. U. z 2010r. Nr. 220, poz. 1447 ze zmianami).

Wzory wniosków i oświadczenia dostępne są w Urzędzie Gminy i Miasta Chęciny Pl. 2 Czerwca 4, 26-060 Chęciny, (pok. Nr 113) oraz na stronie internetowej.

Uwaga - Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, którzy w dniu wejścia w życie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości mogą wykonywać działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych bez wpisu do rejestru działalności regulowanej, w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie powyższej ustawy, czyli do dnia 31 grudnia 2012 r.

Wymagane dokumenty

Opłaty

50 zł

Termin

Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze, w terminie 7 dni od dnia wpływu kompletu poprawnie wypełnionych dokumentów.

Tryb odwołania

Inne

Metryka

sporządzono
2012-05-21 przez Anna Makulska
udostępniono
2012-05-21 02:00 przez Jacek Nowak
zmodyfikowano
2012-05-21 15:23 przez Jacek Nowak
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
69
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.