Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy i Miasta w Chęcinach
Menu góra
Strona startowa Informacje Gminny Zespół Reagowania
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Gminny Zespół Reagowania, menu 1064 - BIP - Urząd Gminy i Miasta w Chęcinach”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Gminny Zespół Reagowania

Gminny Zespół Reagowania

Gminny Zespół Reagowania

Plac 2 Czerwca 4
26 – 060 Chęciny

Tel. 041 31 51 006
Fax. 041 31 51 085

SZEF Gminnego Zespołu Reagowania
Mariusz Nowak

Gminny Zespół Reagowania funkcjonuje w oparciu o Gminny Plan Reagowania oraz Regulamin Gminnego Zespołu Reagowania.

Zapewnia społeczeństwu gminy podstawowe warunki ochrony przed niebezpiecznymi związkami z wystąpieniem klęsk żywiołowych oraz innych podobnych zagrożeń powodowanych siłami natury lub działalnością człowieka. Umożliwia powołanemu Gminnemu Zespołowi Reagowania Kryzysowego sprawne kierowanie zadaniami w zakresie zabezpieczenia zagrożenia życia, zdrowia lub mienia oraz zagrożenia środowiska, bezpieczeństwa państwa i utrzymania porządku publicznego, zapobiegania klęskom żywiołowym i innym nadzwyczajnym zagrożeniom oraz zwalczania i usuwania ich skutków na zasadach określonych przepisami.

Gminny Zespół Reagowania stanowią grupy robocze o charakterze stałym:

  1. Grupa Planowania Cywilnego;
  2. Grupa Monitorowania, Prognoz i analiz;

oraz grupy robocze o charakterze czasowym:

  1. Grupa Operacji i Organizacji Działań;
  2. Grupa Zabezpieczenia Logistycznego;
  3. Grupa Opieki Zdrowotnej i Pomocy Socjalno-Bytowej.

Bezpośrednie działania wynikające ze zdarzenia realizują służby:

Straż Pożarna – 998
Policja – 997
Pogotowie Ratunkowe – 999


Dnia 27 czerwca 2001 roku Zarządzeniem Nr 5/2001 Szefa Obrony Cywilnej – Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny powołany został zespół do opracowania planu głównego oraz aneksów funkcyjnych „Gminnego Planu Reagowania”. Ww. plan zwany „Gminnym Planem Reagowania”, został opracowany i zatwierdzony w 2001 roku.

Dnia 23 września 2003 roku Zarządzeniem Nr 86/2003 Szefa Obrony Cywilnej – Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny powołany został „Gminny Zespół Reagowania”, którego głównym celem jest zapobieganie skutkom klęsk żywiołowych i ich usuwanie.

Dnia 20 marca 2006 roku Zarządzeniem Nr 14/2006 Szefa Obrony Cywilnej – Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2003r., został uaktualniony „Gminny Plan Reagowania” oraz „Zespół Reagowania”.

Gminny Zespół Reagowania składa się z grup roboczych o charakterze stałym i czasowym. Grupy robocze o charakterze stałym to Grupa Planowania Cywilnego oraz Grupa Monitorowania, Prognoz i Analiz. Wśród grup roboczych o charakterze czasowym znajdują się grupa Operacji i Organizacji Działań, Grupa Zabezpieczenia Logistycznego oraz grupa Opieki Zdrowotnej i Pomocy Socjalno – Bytowej.

Skład Osobowy Grup Operacyjnych

Regulamin Gminnego Zespołu Reagowania określa szczegółowy zakres oraz tryb pracy Gminnego Zespołu Reagowania oraz zadania jego członków.

Treść regulaminu

Plan Reagowania Kryzysowego Gminy i Miasta Chęciny opracowany został przez Zespół z Grupy Planowania Cywilnego na podstawie Zarządzenia Nr 14/06 Szefa Obrony Cywilnej – Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny z dnia 20 marca 2006 roku i zatwierdzony przez Starostę Kieleckiego.

Na podstawie regulaminu Gminnego Zezpołu Reagowania opracowywany jest plan roczny, który stanowi podstawę do szkoleń i ćwiczeń

Metryka

sporządzono
2007-12-06 przez
udostępniono
2007-12-06 01:00 przez Bartłomiej Glita
zmodyfikowano
2007-12-06 11:14 przez Bartłomiej Glita
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
626
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.